Karel Maier

vědec, architekt, urbanista a územní plánovač a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, národní zástupce ČR v AESOP (Association of European Schools of Planning) a zahraniční člen ARL (Akademie für Raumplanung und Landesforschung Hannover), vedoucí Ústavu prostorového plánování na ČVUT v Praze

Vize Prahy 2043

Dystopie

Scénář přiblíží Prahu k jihoamerickým metropolím.

Vedení a správa města – opakované politické převraty, v pozadí jsou konflikty mezi velkými byznysmeny – podnikateli a mafiánskými rodinami. Praha je územně rozdělena na domény jednotlivých bossů, v chudých čtvrtích jsou to mafiáni, v „lepších“ částech jsou to „legální“ podnikatelé. Konflikty vznikají soupeřením bossů o kontrolu nad jednotlivými územími.

Praha v kontextu Evropy a světa – pro Evropu je Praha problematickým místem, kam se umisťují pouze ty aktivity globální ekonomiky a vládnutí, které mají nutnou vazbu na Česko. Lidé působící v tomto segmentu pobývají v Praze po omezenou dobu a žijí ve vlastních, pečlivě zabezpečených ghettech, bez jakéhokoliv kontaktu s domorodci. Schopní mladí obyvatelé Prahy hledají kvalitní vzdělání a posléze uplatnění v zahraničí.

Uspořádání města – Manhattanizace centra města, možná jen jeho částí; nejatraktivnější části historického jádra jako turistický Disneyland. Bydlení nejvyšších vrstev v uzavřených enklávách spíše mimo vlastní město; střední vrstvy bydlí rovněž v gated communities odstupňovaných podle příjmových skupin směrem od centra na okraj, s vlastními privátními ochrankami; na okraji „kompaktního“ města čtvrtě chudých ovládané mafiemi, s vysokou zločinností a minimální ochranou.

Veřejné služby a investice – soustřeďují se do vybraných částí centra a do obytných enkláv nejbohatších. Dominují výdaje na kontrolu a bezpečnost privilegovaných částí města a na zabezpečení koridorů podél komunikačních tahů tyto části propojující. Úpadek veřejné dopravy a auto jako jediná možnost dopravy osob znamená dopravní chudobu širších vrstev; částečné řešení obdobou tuk-tuků soukromníků, kteří odvádějí část svých zisků mafiánským bossům jako pojištění. Veřejné školství pouze pro nemajetné, spíše hlídání dětí a teenagerů než jejich vzdělávání.

Zásobování v „lepších“ částech drony a rozvážkou do domu. Střední vrstvy nakupují online nebo v nákupních megacentrech. Na periferiích rozvoj samozásobitelství, protože doprava do nákupních megacenter i dodávky do domu jsou cenově nedostupné.

Business as usual

Zavedené praktiky v managementu města přetrvávají, aniž by reagovaly na nové situace.

Vedení a správa města – permanentní konflikty mezi zájmovými skupinami – politiky, businessem a občany – s vytvářením ad-hoc účelových koalic dvou s cílem potlačit toho třetího. Nejde ani tolik o to, dosáhnout vlastních strategických cílů (ty snad ani neexistují), ale získat větší vliv a moc. Nelze prosadit nic, co by nepřinášelo bezprostřední politický/mocenský zisk. Oproti Praze 2023 se stane občanský sektor plně rovnocenným partnerem ve střetech s politickými leadery a businessem, za cenu toho, že se institucionalizuje a převezme i jinak metody a strukturu svých soupeřů. V politickém vedení pravidelné střídání extrémů populistické levice a populistické pravice.

Praha v kontextu Evropy a světa – město ztratilo veškeré zbytky aureoly jedinečného a atraktivního místa ve východní Evropě. V rámci střední a východní Evropy je Praha méně významná, než nejen Varšava a Budapešť, ale i Bukurešť a Kyjev. Ekonomika města se pomalu, ale soustavně zhoršuje. Občasné pokusy o nastartování rozvoje, a tím zviditelnění města velkými monstrózními investicemi (příklady z minulosti: olympiáda, velkostadion, nové letiště) skončí po dalších volbách, kdy se spočítá, že na to nemáme.

Uspořádání města – centrum města částečně jako turistická atrakce, další část jako kancelářské city a část jako luxusní bydlení. Centru výrazně konkurují kancelářské enklávy na obvodu města, takže část kancelářského centra se mění na brownfieldy. V bydlení „dokončená“ sociální polarizace – rozdělení částí města podle příjmových skupin, včetně gentrifikovaných čtvrtí (po Karlíně a Holešovicích Vršovice, Dolní Libeň, Petřiny, ale i některé bývalé vesnice na okraji).

Veřejné služby a investice – Rozdílná kvalita veřejných služeb a péče o veřejná prostranství podle sociálního statutu čtvrti. Minimální péče o prostředí a veřejné služby (typicky školství) v sociálních a etnických ghettech, typicky na sídlištích (ale ne všech). Velké napětí ve veřejných rozpočtech staví proti sobě požadavky na investice do dopravy, školství, zdravotnictví atd. I nadále v Praze „vyhrávají“ investice do dopravy včetně dotací na provoz veřejné dopravy, ale zmenšující se celkový objem rozpočtů vede k zhoršování kvality a dostupnosti veřejné dopravy. To dále zvyšuje tlak veřejnosti na investice do komunikací pro auta. Řada velkých projektů je vzápětí pohřbena následující mocenskou garniturou nebo utlumena nedostatkem prostředků – „Praha jako hřbitov velkých projektů“ (Jiří Hrůza).

Zásobování většiny domácností online, drony a rozvážkou do domu. Úpadek nákupních center, jako nový typ brownfieldů; část přeměněna na logistické základny distribuce drony a rozvážkou do domu. Střední vrstvy nakupují online nebo v nákupních megacentrech. Na periferiích rozvoj samozásobitelství, protože doprava do nákupních megacenter i dodávky do domu jsou cenově nedostupné.

Utopie

Pokračující vlna krizí započatá covidem a válkou na Ukrajině nakonec způsobí „zázrak“, kdy si lidé uvědomí, že o kvalitní život je třeba usilovat ve spolupráci. Utopický scénář začíná po tomto zázračném prozření.

Vedení a správa města – vládnutí je založeno na komunikaci a spolupráci mezi občany, podnikáním a státem. Zastupitelé a státní úředníci si uvědomují svoji roli a zodpovědnost vůči občanům. Politické vedení je poměrně stabilní a politické dění je „nudné“. Město spolupracuje s městskými částmi a s obcemi ve středních Čechách jako s rovnocennými partnery. Výrazné osobnosti starostů postupně vyrůstají v zastupitelstvech a často jsou v pozici starosty/primátora více volebních období, a to i tehdy, když se změní koalice (v minulosti to takto bylo v Praze, Hradci Králové, Plzni…)

Praha v kontextu Evropy a světa – Praha ani Česko nepatří mezi nejbohatší v Evropě, stejně jako Evropa není ekonomicky nejbohatším kontinentem. Evropa a v ní Praha a Česko ale poskytují obyvatelům nejvyšší kvalitu života, takže přitahují nejkvalitnější migranty z celého světa.

Uspořádání města – celý metropolitní region se plánovitě rozvíjí jako polycentrický celek. Sekundární centra jak v rámci Prahy, tak i v regionu mimo ni (například Kladno, Benešov, Beroun, Kralupy …) zajišťují rovný a snadný přístup obyvatelům celého regionu ke kvalitním veřejným službám. Řada pracovišť se přestěhovala z centra Prahy do těchto sekundárních center a uvolnila místo pro další zařízení služeb a bydlení. Bydlení je regulováno tak, aby lidé různých příjmových skupin sdíleli přinejmenším veřejný prostor a užívali tytéž služby občanského vybavení. V rámci města, ale i v rámci venkovského zázemí, je všude zajištěna dostupnost základní občanské vybavenosti i bezmotorovou dopravou (pěšky, na kole).

Veřejné služby a investice – Těžiště veřejných investic a výdajů se přeneslo z dopravy do zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání. Je to proto, že snížená hybnost (vzdálenost dojížďky za prací a službami) a menší zátěž individuální dopravou snížily potřebu výdajů na dopravu, včetně dotací na veřejnou dopravu.

Zásobování domácností se částečně navrátilo k modelu cca první poloviny 20. století – všechno zboží denní potřeby je poblíž bydliště. Ostatní nákupy jsou online, dodávky do distribučních míst rovněž na pěší dostupnosti, popřípadě na venkově drony.

 

Jedeme v tom s Vámi!

Zajímá vás, jak vypadala Praha, když jsme s naší inicativou začínali? A troufnete si odhadnout, jak bude vypadat za 20 let? Nabízíme časovou osu vývoje našich společných snah a úspěchů.

Chcete jako my mít pro nastávající generaci příjemnější, zelenější a otevřenější město? Co konkrétně byste chtěli zlepšit (lokalitu, čtvrť, konkrétní prostor)? Nechte se inspriovat historií či rozhovory s osobnostmi, zamyslete se nad budoucností a popište nám svá přání…

Rozvoj města vyžaduje vize

V AutoMatu se výhledy na desítky let dopředu zabýváme běžně. A naše vize je jasná. Žijeme tu ale společně, proto nás zajímá, jak Prahu v roce 2043 vidí ostatní. Oslovili jsme osobnosti z řad urbanistů, architektů i politiků – níže najdete jejich přání.

A ptáme se také vás: co byste si přáli vidět v Praze za 20 let? Na co bychom se měli soustředit? I z vašich přání chceme vybírat a zveřejňovat inspirativní momenty.

Marek Švehla

Za posledních dvacet let se tady toho moc neudálo. A za těch příštích dvacet let to ohledně dopravy, služeb a veřejného prostoru nebude příliš jiné. 

ZOBRAZIT

Jan Čižinský

Za dvacet let bude Praha zdravým a zeleným městem, kde budou mít všechny širší ulice vzrostlá stromořadí a domy budou mít zelené stěny i zelené střechy. 

ZOBRAZIT

Jan Kasl

V každé lokalitě bude místní intenzivně udržovaný park, kde se dá trávit i volný čas odpoledne či o víkendu… sousedské komunity dostanou zelenou.

ZOBRAZIT

Markéta Braun Kohlová

Bude bolet, než se k tomu dostaneme, ale za 20 let budou jednotlivé nové čtvrti obsahovat mix prostoru k bydlení, obchodů a restaurací, služeb, sportovišť, kulturních zařízení a všeho dalšího, co lidé potřebují k dobrému životu. Vše bude tak blízko, že to často půjde i bez dopravy.

ZOBRAZIT

Vratislav Filler

V ulicích bude bezpečné se samostatně pohybovat i pro desetileté dítě, devadesátiletého seniora i totálně zrubaného týpka cestou z hospody. Roční počet usmrcených chodců bude nula až jeden.

ZOBRAZIT

Oldřich Lomecký

Budoucnost za 20 let jistě vytvoří mix možností, kde si doufám bude mít každý možnost vybrat podle potřebnosti své situace a já doufám, že nám ta svoboda zůstane, včetně té dnes mediálně ostrakizované dopravy vlastním osobním autem.

ZOBRAZIT

Osamu Okamura

Věřím tomu, že tváří v tvář ekonomické a demografické realitě i klimatické krizi zvítězí pěší, intenzivní a vysoce obyvatelné město krátkých vzdáleností nad řídkou, neudržitelnou a na drahém automobilismu závislou příměstskou nízkopodlažní zástavbou.

ZOBRAZIT

Tomáš Vích

Znovuobjevujeme vzdušný luxus zahradních měst, jejich trvalou udržitelnost a sociální vlídnost. (…) Cílem jejich prosperity jsou spokojení zdraví lidé.

ZOBRAZIT

Zdeněk Hřib

Obyvatel Prahy bude za 20 let asi o 300 tisíc víc než nyní. Vyrostou pro ně nové čtvrti kolem nákladového nádraží Žižkov, v Bubnech, na Nových Dvorech a v Letňanech. Nové čtvrti budou ukázkou nového uvažování o městě, jako sídle tvořeného řadou lokálních center.

ZOBRAZIT

Ivan Bartoš

Když si představuji Prahu za 20 let, tak hlavně doufám, že nebude vypadat jako Los Angeles v Blade Runnerovi 2049!

ZOBRAZIT

Můžete se nechat inspirovat a klidně si přát to samé. Hlavně pojďme o budoucnosti přemýšlet a nenechme se do ní jen automaticky navézt.